Monthly Archives: ตุลาคม 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนาเรื่อง การเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากผู้ใช้น้ำประปา หรือบุคคลทั่วไป กรณีทำลายท่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือทำให้กิจการประปา ชำรุด เสียหาย

เรื่อง การเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากผู้ใช้น้ำ […]

ข้อบัญญัติปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่ลิงค์ด้านล่าง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนาเรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนาเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง เผยแพร่ […]