คู่มือ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เนื่องจากไฟล์คู่มือมีจำนวนหลายหน้า ทางอบต.ขามเฒ่าพัฒนาจึงลงเป็นไฟล์ตัวอย่างส่วนในหน้าเว็บ

สามารถดาวน์โหลด ไฟล์คู่มือ ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์

>>> https://drive.google.com/file/d/17g8WKfyZGr6DoufHHHRgWAd-i862W74W/view?usp=sharing