นายศรีบุญ มังสังคำ 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา
สายด่วนนายก 0902764533

นางทองปักษ์ สิงห์สุวรรณ

ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

สายด่วนประธานสภา 0833349250

11
ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.ขามเฒ่าพัฒนา ด้านใดมากที่สุด ?

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

ภาพกิจกรรม/ผลงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

วิดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ สถ.

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายประเสริฐ เหล่ารัตน์ศรี

รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

รักษาการปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา
สายด่วนปลัด 0872584787020839
Users Today : 22
Users Yesterday : 43
This Month : 1621
This Year : 10160
Total Users : 20839