รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร “การดำเนินการทางวินัยข้าราชการหรือฬนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร ๕ วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖