207 ม.2 ต.ขามเฒ่าพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม

โทรศัพท์ 043 995 067
โทรสาร 043 995 067

ติดต่อสอบถาม khamtaopattana.mhk@gmail.com

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30น.