Monthly Archives: มิถุนายน 2566

วันที่ 23 มิ.ย 2566 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอน […]

วันที่ 23 มิ.ย 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนาเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นบ้านวังบัวหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนาเรื่อง ประกวดราค […]

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลขามเฒ่าพัฒนาโครงการสำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

https://drive.google.com/file/d/1U63UVczptmAYAiXkFyBh0O […]

วันที่ 19 มิ.ย. 2566 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล […]

วันที่ 19 มิ.ย 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นบ้านวังบัวหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ […]