Author Archives: khamtaopattana mk

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายศรีบุญ มังสังคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายศรีบุญ มังสังคำ นายกองค์การบร […]

วันที่ 31 พฤษาคม 2567 นายอดิศร วิทูรศิลป์ นายอำเภอกันทรวิชัย พร้อมคณะ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการ อบต. สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดท่าเรียบ บ้านวังบัว หมู่ 3 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 31 พฤษาคม 2567 นายอดิศร วิทูรศิลป์ นายอำเภอกันทร […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗ㅇ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 15 พฤษาคม 2567 องค์​การบริหาร​ส่วนต​ำ​บล​ขาม​เฒ่า​พัฒนา​ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม​องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง ผลการสรร […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง รั […]

วันที่ 12 เมษายน 2567 ฯพณฯ ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ นายรัฐ คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ เดินทางร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการกตัญญูผู้สูงอายุ วันที่ 12 เมษายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนาต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ฯพณฯ ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ น […]