Monthly Archives: มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสรรหา พนักงานจ้างประเภทภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อเข้า […]

“หลวงพ่อพระยืน” พระพุทธมงคล วัดพระยืน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามหลวงพ่อพระยืน

อบต.ขามเฒ่าพัฒนา มอบให้แก่ อบต.มะค่า อ.กันทรวิชัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ “จับคู่ตำบล เพื่อนช่วยเพื่อน”

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง รับสมัคร […]