Author Archives: admin

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ร่างข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

“หลวงพ่อพระยืน” พระพุทธมงคล วัดพระยืน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามหลวงพ่อพระยืน