ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างส่วนตำบล