วันที่ 31 พฤษาคม 2567 นายอดิศร วิทูรศิลป์ นายอำเภอกันทรวิชัย พร้อมคณะ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการ อบต. สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดท่าเรียบ บ้านวังบัว หมู่ 3 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 31 พฤษาคม 2567 นายอดิศร วิทูรศิลป์ นายอำเภอกันทรวิชัย พร้อมคณะ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการ อบต. สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดท่าเรียบ บ้านวังบัว หมู่ 3 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมี นายศรีบุญ มังสังคำ นายก อบต. ขามเฒ่าพัฒนา นายเดชา ภูเงิน นายอนันต์ ภูลำต้น รองนายก อบต.ขามเฒ่าพัฒนา พร้อมด้วย นายประเสริฐ เหล่ารัตน์ศรี รองปลัด หัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. และประชาชนตำบลขามเฒ่าพัฒนาร่วมกิจกรรมโครงการฯ