วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายศรีบุญ มังสังคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายศรีบุญ มังสังคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี