Category Archives: ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 พฤษาคม 2567 องค์​การบริหาร​ส่วนต​ำ​บล​ขาม​เฒ่า​พัฒนา​ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม​องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

วันที่ 12 เมษายน 2567 ฯพณฯ ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ นายรัฐ คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ เดินทางร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการกตัญญูผู้สูงอายุ วันที่ 12 เมษายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนาต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ฯพณฯ ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ น […]

วันที่ 12 มีนาคม 2567 องค์​การบริหาร​ส่วนต​ำ​บล​ขาม​เฒ่า​พัฒนา​ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม​องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. คำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2567 ““มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

นายรัฐ คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) พรรคเพื่อไทย […]

วันที่ 9 มกราคม 2567 ประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติงานราชการ รวมทั้ง รณรงค์ปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒธรรม (NO Gift Policy)

นายศรีบุญ มังสังคำ​ นายก​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​ขามเฒ […]

วันที่ 1-3 พ.ย 2566 อบต. ขามเฒ่าพัฒนาได้จัดกิจกรรม “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ (บริเวณไหล่ทาง)

นายศรีบุญ มังสังคำ นายก อบต. ขามเฒ่าพัฒนาได้จัดกิจกรรม […]

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประสานความ

นายศรีบุญ มังสังคำ นายก อบต. ขามเฒ่าพัฒนา ทำการเปิดงาน […]

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 “โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุทุกภัย ” ประจำปี พ.ศ. 2566

นายศรีบุญ มังสังคำ นายก อบต. ขามเฒ่าพัฒนา ทำการเปิดงาน […]