ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนาเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ

จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ

หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิตประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

ของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *