ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนาเรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยองค์การบริหาส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา ได้ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบ

ข้อ ๒๑๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *