Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗ㅇ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง ผลการสรร […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง รั […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนาอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 7 ธันวาคม 2566จัดทำประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อจัดทำการเพิ่มเติม/แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2567) ครั้งที่ 2

นายศรีบุญ มังสังคำ นายก อบต. ขามเฒ่าพัฒนา จัดทำประชาคมท […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567