Category Archives: สถานที่ท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลขามเฒ่าพัฒนาโครงการสำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

https://drive.google.com/file/d/1U63UVczptmAYAiXkFyBh0O […]

“หลวงพ่อพระยืน” พระพุทธมงคล วัดพระยืน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามหลวงพ่อพระยืน